Big Band ZUŠ Liberec

Get Adobe Flash player

O nás
Big band často účinkuje pro veřejnost a pravidelně se účastní jazzových festivalů a koncertů. Má za sebou už také celou řadu úspěšných koncertů v zahraničí (Švédsko, Norsko, Itálie, Francie, Německo, Polsko… ). Celý ensemble řídí ďábel a liberecký jazzový mecenáš Rudolf Mihulka, který vede jazzové oddělení ZUŠ Liberec více než 40 let.

Diskografie Big bandu obsahuje již více než desítku CD. Jako host se také několikrát účastnil veřejných nahrávek Českého rozhlasu v Jazz Clubu Reduta a legendárním Studiu A v Karlíně.

Těšíme se na společná setkání na našich koncertech nebo festivalech, kde budeme vystupovat.

About us
Big Band ZUS Liberec performs frequently for the public and regularly participates at jazz festivals and concerts. It has also already a number of successful concerts abroad (Sweden, Norway, Italy, France, Germany, Poland …). The ensemble is led by extraordinary man and Liberec jazz guruRudolf Mihulka. He leads jazz department at ZUS Liberec more than 40 years.

Discography of the Big band ZUS Liberec contains nearly ten CDs. The band as a guest also attends several public recordings of Czech Radio in Prague in Jazz Club Reduta and in legendary Studio A in Karlin.

We look forward to meeting at our concerts or festivals where we perform.